LASER SVEISING

Forside // Laser Sveising

SVEISE MED LAV

VARMEPÅVIRKNING

Vi laser sveiser i de fleste metaller, også metaller som er kjent for å være vanskelig å sveise.

På grunn av svært lav varmepåvirkning kan vi i mange tilfeller redusere eller til og med fjerne problemer med varmepåvirket sone og uheldige utfellingselementer i sveisesonen.

LASER SKJÆRING

LASER VARMEBEHANDLING

NORDIC ADDITIVE MANUFACTURING AS

Enggata 40, 2830 Raufoss

+47 994 68 144

© 2020 Nordic Additive Manufacturing AS.

Webside levert av  Spitfire Productions og Kreativ Data AS.

Webdesign Spitfire Productions.