top of page

LMD

Forside // LMD 

LASER METAL

DEPOSITION

«Laser er en god, ren og svært presis varmekilde for sveising»

«Fin mating av metallpulver direkte inn i smeltebadet etablert av laserstrålen»

«Drivgass for pulver og beskyttelsesgass fra dysen sikrer en god byggekvalitet»

«Full 5-akse CNC programmerte/styrte bevegelser»

«Mulig å bygge på nær sagt hvilken som helst geometri. I enkelte tilfeller også bygge direkte fra bruddflater»

«Enhver overflate eller part kan bli brukt som underlag for bygging, reparasjon eller utvidelse»

Vi kan bygge på, reparere, bygge nye deler i nesten hvilket som helst materiale og i en rekke materialkombinasjoner som ikke er mulig med tradisjonell teknologi.

LMD 2.png
LMD 3.png

Før.

LMD 4.png

Etter.

LMD 5.png

Laser sveis.

LASER SKJÆRING

bottom of page